نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی
Skip Navigation Links.
همه موارد
Collapse آزمایشگاه مجازیآزمایشگاه مجازی
آشنایی با انعقاد خون
آشنایی با گروه های خونی
از کوانتوم تا کهکشان
تشریح قورباغه
جراحی زانو
جراحی ساق پا
جراحی قلب
حرکات مفاصل
موجودات میکروسکپی
Collapse آموزش ریاضیاتآموزش ریاضیات
آموزش تابع
آموزش فاکتور گیری
اثبات قضیه فیثاغورث با استفاده از قضیه فرشها
تجسم فضایی مکعب ها
تست فصل 4 ریاضی دهم
تست فصل 5 ریاضی دهم تجربی
تست فصل 6 ریاضی دهم تجربی
تکلیف نوروزی سوم ریاضی
حاصلضرب اسکالر با یک بردار
شیب خط
Collapse آموزش شیمیآموزش شیمی
انیمیشن های شیمی 1
انیمیشن های شیمی 2
انیمیشن های شیمی3
دسترسی به اطلاعات المپیاد شیمی
سئوال وپاسخ شیمی شماره5
سئوال وپاسخ شیمی2
سئوال وپاسخ شیمی3
سئوال وپاسخبرگ شیمی دهم
سئوال پاسخ شیمی6
سئوالات شیمی 8
سئوالات شیمی 9
سئوالات شیمی فصل دوم شماره2
سئوالات شیمی فصل1و2
ساختمان اتم
شکاف هسته اتم
نرم افزار جدول تناوبی
Collapse آموزش فیزیکآموزش فیزیک
تعیین فاصله کانونی لنز
تلسکوپ کاسگرین
نحوه عملکرد ذره بین
هدایت گرما
Collapse آموزش کامپیوترآموزش کامپیوتر
آموزش کامتاسیا
نرم افزار فرمول نویس استاد
Collapse اخبارآموزش وپرورشاخبارآموزش وپرورش
اسناد بالا دستی شامل سند تحول،برنامه درسی ملی،اهداف متوسطه و...
Collapse ادبیات فارسیادبیات فارسی
فارسی پایه دهم
نمونه سئول فارسی پایه دهم
Collapse عربیعربی
جزوه عربی نمونه سئوال خرداد دهم ریاضی وتجربی
درس 5 عربی یازدهم ریاضی وتجربی ودرس 4 عربی یازدهم انسانی
عربی سوم انسانی
عربی سوم عمومی
پاور درس چهارم عربی رشته ریاضی وتجربی ودرس پنجم عربی انسانی
Collapse علو م اجتماعیعلو م اجتماعی
جامعه شناسی یازدهم
سئوالات درس10 تا 15 جامعه شناسی یازدهم
سئوالات درس7و8 جامعه شناسی
Collapse فلسفهفلسفه
درس اول فلسفه یازدهم97
درس فلسفه دوازدهم درس6 97
فلسفه دهم درس 8 سال97
فلسفه دهم درس5 سال 97
فلسفه دوازدهم درس 5 سال98
فلسفه دوازدهم درس 8
فلسفه دوازدهم درس 9
فلسفه دوازدهم درس1 سال 98
فلسفه دوازدهم درس10
فلسفه دوازدهم درس11
فلسفه دوازدهم درس12
فلسفه دوازدهم درس13
فلسفه دوازدهم درس2سال98
فلسفه دوازدهم درس3سال98
فلسفه دوازدهم درس4
فلسفه دوازدهم درس4سال98
فلسفه دوازدهم درس5
فلسفه دوازدهم درس7 سال97
فلسفه یازدهم درس 5 سال98
فلسفه یازدهم درس 7
فلسفه یازدهم درس1 سال 98
فلسفه یازدهم درس10
فلسفه یازدهم درس2
فلسفه یازدهم درس2 سال 98
فلسفه یازدهم درس3 97
فلسفه یازدهم درس3 سال98
فلسفه یازدهم درس4 سال97
فلسفه یازدهم درس4 سال98
فلسفه یازدهم درس6
فلسفه یازدهم درس8 سال98
فلسفه یازدهم درس9
پاسخنامه فرصتی برای اندیشیدن دهم انسانی
Collapse معارف اسلامیمعارف اسلامی
آزمون وپاسخنامه کل دین وزندگی دهم انسانی
آزمون وپاسخنامه کل دین وزندگی دهم ریاضی
آزمون وپاسخنامه کل دین وزندگی یازدهم
Collapse منطقمنطق
آزمون وپاسخنامه کل منطق دهم انسانی
آزمون وپاسخنامه کل منطق یاز دهم انسانی
درس 2 منطق دهم97
منطق دهم درس 5
منطق دهم درس 5 سال 98
منطق دهم درس 9 سال 97
منطق دهم درس1 سال 98
منطق دهم درس1 سال97
منطق دهم درس10
منطق دهم درس2سال98
منطق دهم درس3 سال97
منطق دهم درس3سال98
منطق دهم درس4 سال97
منطق دهم درس4سال98
منطق دهم درس6
منطق دهم درس7
منطق دهم درس9 سال 98

سئوالات شیمی فصل1و2
آپلود شده توسط: مرادی در تاریخ 1398/10/21
فایل پیوست شده: سوالات شیمی 1 فصل 2.pdf حجم فایل: 456/78 کیلو بایت
سئوالات شیمی 8
آپلود شده توسط: مرادی در تاریخ 1398/10/21
فایل پیوست شده: سوالات شیمی 8.pdf حجم فایل: 402/13 کیلو بایت
سئوالات شیمی9
آپلود شده توسط: مرادی در تاریخ 1398/10/21
فایل پیوست شده: سوالات شیمی 9.pdf حجم فایل: 497/83 کیلو بایت
سئوالات شیمی فصل دوم شماره2
آپلود شده توسط: مرادی در تاریخ 1398/10/21
فایل پیوست شده: سوالات شیمی فصل دوم شماره 2.pdf حجم فایل: 418/52 کیلو بایت
منطق دهم درس 5 سال 98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/10/21
فایل پیوست شده: منطق دهم درس5 سال 98.ppsx حجم فایل: 2/27 مگابایت
فلسفه دوازدهم درس 5 سال98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/09/23
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس5 سال 98.ppsx حجم فایل: 2/20 مگابایت
فلسفه یازدهم درس 5 سال98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/09/23
فایل پیوست شده: فلسفه یازدهم درس5 سال 98.ppsx حجم فایل: 2/80 مگابایت
سئوال پاسخ شیمی6
آپلود شده توسط: مرادی در تاریخ 1398/09/16
فایل پیوست شده: امتحان 6 مدل کوانتومی و آرایش الکترونی.pdf حجم فایل: 1/19 مگابایت
سئوال وپاسخ شیمی شماره5
آپلود شده توسط: مرادی در تاریخ 1398/08/22
فایل پیوست شده: امتحان شماره 5.pdf حجم فایل: 271/61 کیلو بایت
فلسفه یازدهم درس3 سال98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/08/21
فایل پیوست شده: فلسفه یازدهم درس3 سال 98.ppsx حجم فایل: 1/80 مگابایت
فلسفه یازدهم درس4سال98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/08/21
فایل پیوست شده: فلسفه یازدهم درس4 سال 98.ppsx حجم فایل: 2/47 مگابایت
فلسفه دوازدهم درس2سال98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/08/21
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس2 سال 98.ppsx حجم فایل: 2/07 مگابایت
فلسفه دوازدهم درس3سال98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/08/21
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس3 سال 98.ppsx حجم فایل: 1/43 مگابایت
فلسفه دوازدهم درس4سال98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/08/21
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس4 سال 98.ppsx حجم فایل: 2/18 مگابایت
منطق دهم درس2سال98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/08/21
فایل پیوست شده: منطق دهم درس2 سال 98.ppsx حجم فایل: 2/09 مگابایت
منطق دهم درس3سال98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/08/21
فایل پیوست شده: منطق دهم درس3 سال 98.ppsx حجم فایل: 2/08 مگابایت
منطق دهم درس4سال98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/08/21
فایل پیوست شده: منطق دهم درس4 سال 98.ppsx حجم فایل: 1/14 مگابایت
سئوال وپاسخ شیمی3
آپلود شده توسط: مرادی در تاریخ 1398/07/29
فایل پیوست شده: امتحان شماره 3.pdf حجم فایل: 218/78 کیلو بایت
فلسفه یازدهم درس2 سال 98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/07/29
فایل پیوست شده: فلسفه یازدهم درس2 سال 98.ppsx حجم فایل: 2/03 مگابایت
سئوال وپاسخ شیمی2
آپلود شده توسط: مرادی در تاریخ 1398/07/17
فایل پیوست شده: عدد جرمی و عدد اتمی سوال 2.pdf حجم فایل: 185/68 کیلو بایت
سئوال وپاسخبرگ شیمی دهم
آپلود شده توسط: مرادی در تاریخ 1398/07/14
فایل پیوست شده: سئوال 1.pdf حجم فایل: 201/60 کیلو بایت
منطق دهم درس1 سال 98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/07/14
فایل پیوست شده: منطق دهم درس1 سال 98.ppsx حجم فایل: 4/36 مگابایت
فلسفه یازدهم درس1 سال 98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/07/14
فایل پیوست شده: فلسفه یازدهم در1 سال98.ppsx حجم فایل: 7/79 مگابایت
فلسفه دوازدهم درس1 سال 98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/07/14
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس1 سال 98.ppsx حجم فایل: 3/55 مگابایت
فلسفه دوازدهم درس13
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/02/15
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس13.ppsx حجم فایل: 1/82 مگابایت
فلسفه یازدهم درس9
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/02/15
فایل پیوست شده: فلسفه یازدهم درس9.ppsx حجم فایل: 2/02 مگابایت
فلسفه یازدهم درس10
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/02/15
فایل پیوست شده: فلسفه یازدهم درس10.ppsx حجم فایل: 3/85 مگابایت
منطق دهم درس10
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/02/15
فایل پیوست شده: منطق دهم درس 10 سال 97.ppsx حجم فایل: 4/76 مگابایت
جزوه عربی نمونه سئوال خرداد دهم ریاضی وتجربی
آپلود شده توسط: موسوی در تاریخ 1398/02/15
فایل پیوست شده: جزوه عربی خرداد دهم مشترک.pdf حجم فایل: 1/25 مگابایت
آزمون وپاسخنامه کل دین وزندگی یازدهم
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/01/27
فایل پیوست شده: آزمون و پاسخنامه کل دین و زندگی یازدهم.pdf حجم فایل: 505/24 کیلو بایت
آزمون وپاسخنامه کل دین وزندگی دهم ریاضی
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/01/27
فایل پیوست شده: آزمون و پاسخنامه کل دین و زندگی دهم ریاضی.pdf حجم فایل: 586/59 کیلو بایت
آزمون وپاسخنامه کل دین وزندگی دهم انسانی
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/01/27
فایل پیوست شده: آزمون و پاسخنامه کل دین و زندگی دهم انسانی.pdf حجم فایل: 560/24 کیلو بایت
آزمون وپاسخنامه کل منطق دهم انسانی
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/01/27
فایل پیوست شده: آزمون و پاسخنامه کل منطق دهم.pdf حجم فایل: 566/97 کیلو بایت
آزمون وپاسخنامه کل منطق یاز دهم انسانی
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/01/27
فایل پیوست شده: آزمون و پاسخنامه کل فلسفه یازدهم.pdf حجم فایل: 419/79 کیلو بایت
تست فصل 4 ریاضی دهم
آپلود شده توسط: نیک پور در تاریخ 1398/01/27
فایل پیوست شده: new doc 2019-04-14 07.24.27.pdf حجم فایل: 2/32 مگابایت
تست فصل 5 ریاضی دهم تجربی
آپلود شده توسط: نیک پور در تاریخ 1398/01/27
فایل پیوست شده: new doc 2019-04-14 07.17.53.pdf حجم فایل: 2/95 مگابایت
تست فصل 6ریاضی دهم تجربی
آپلود شده توسط: نیک پور در تاریخ 1398/01/27
فایل پیوست شده: new doc 2019-04-14 07.08.48.pdf حجم فایل: 3/96 مگابایت
منطق دهم درس9 سال 98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/01/21
فایل پیوست شده: منطق دهم درس 9 سال 97.ppsx حجم فایل: 1/23 مگابایت
فلسفه دوازدهم درس12
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/01/21
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس12.ppsx حجم فایل: 2/18 مگابایت
فلسفه یازدهم درس8 سال98
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/01/21
فایل پیوست شده: فلسفه یازدهم درس 8.ppsx حجم فایل: 1/69 مگابایت
پاسخنامه فرصتی برای اندیشیدن دهم انسانی
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1398/01/21
فایل پیوست شده: پاسخنامه فرصتی برای دهم انسانی اندیشیدن.pdf حجم فایل: 707/05 کیلو بایت
منطق دهم درس 9 سال 97
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/12/18
فایل پیوست شده: منطق دهم درس 9 سال 97.ppsx حجم فایل: 2/04 مگابایت
فلسفه دوازدهم درس10
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/12/18
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس10.ppsx حجم فایل: 1/96 مگابایت
فلسفه دوازدهم درس11
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/12/18
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس11.ppsx حجم فایل: 2/00 مگابایت
سئوالات درس10 تا 15 جامعه شناسی یازدهم
آپلود شده توسط: خانم ابری در تاریخ 1397/12/04
فایل پیوست شده: درس 10 تا 15 جامعه یازدهم.pdf حجم فایل: 95/88 کیلو بایت
فلسفه یازدهم درس 7
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/11/27
فایل پیوست شده: فلسفه یازدهم درس7.ppsx حجم فایل: 2/89 مگابایت
فلسفه دوازدهم درس 9
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/11/27
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس9.ppsx حجم فایل: 1/95 مگابایت
فلسفه دهم درس 8 سال97
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/11/27
فایل پیوست شده: منطق دهم درس 8 سال 97.ppsx حجم فایل: 2/13 مگابایت
درس 4 عربی رشته ریاضی وتجربی ودرس 5 عربی انسانی یازدهم
آپلود شده توسط: زارعی در تاریخ 1397/11/09
فایل پیوست شده: جمله وصفیه اصلاح شده .ppsx حجم فایل: 251/68 کیلو بایت
درس 5 عربی یازدهم ریاضی وتجربی ودرس 4 عربی یازدهم انسانی
آپلود شده توسط: زارعی در تاریخ 1397/11/09
فایل پیوست شده: اصلاح شدهفعل مضارع.ppsx حجم فایل: 251/49 کیلو بایت
فلسفه دوازدهم درس 8
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/11/03
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس8.ppsx حجم فایل: 2/23 مگابایت
فلسفه یازدهم درس6
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/11/03
فایل پیوست شده: فلسفه یازدهم درس6.ppsx حجم فایل: 2/96 مگابایت
منطق دهم درس7
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/11/03
فایل پیوست شده: منطق دهم درس 7 سال 97.ppsx حجم فایل: 2/23 مگابایت
منطق دهم درس6
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/09/28
فایل پیوست شده: منطق دهم درس 6 سال 97.ppsx حجم فایل: 1/17 مگابایت
سئوالات درس7و8 جامعه شناسی
آپلود شده توسط: ابری در تاریخ 1397/09/28
فایل پیوست شده: سوالات درس 7و8 یازدهم جامعه شناسی.pdf حجم فایل: 66/33 کیلو بایت
منطق دهم درس 5
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/09/28
فایل پیوست شده: منطق دهم درس 5 سال 97.ppsx حجم فایل: 1/39 مگابایت
فلسفه دوازدهم درس7 سال97
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/09/11
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس7.ppsx حجم فایل: 948/30 کیلو بایت
فلسفه یازدهم درس4 سال97
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/09/11
فایل پیوست شده: فلسفه یازدهم درس 4.ppsx حجم فایل: 1/41 مگابایت
فلسفه دهم درس5 سال 97
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/09/11
فایل پیوست شده: منطق دهم درس 5 سال 97.ppsx حجم فایل: 1/39 مگابایت
درس فلسفه دوازدهم درس6 سال 97
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/08/23
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس6.ppsx حجم فایل: 1/14 مگابایت
منطق دهم درس4 سال97
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/08/23
فایل پیوست شده: منطق دهم درس 4 سال 97.ppsx حجم فایل: 1/14 مگابایت
فلسفه دوازدهم درس5 97
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/08/02
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس5.ppsx حجم فایل: 1/10 مگابایت
فلسفه یازدهم درس2 97
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/08/02
فایل پیوست شده: فلسفه یازدهم درس2.ppsx حجم فایل: 1/15 مگابایت
فلسفه یازدهم درس3 97
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/08/02
فایل پیوست شده: فلسفه یازدهم درس3.ppsx حجم فایل: 1/09 مگابایت
درس اول فلسفه یازدهم97
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/07/23
فایل پیوست شده: درس اول فلسفه یازدهم 97.ppsx حجم فایل: 4/65 مگابایت
درس 2 منطق دهم97
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/07/23
فایل پیوست شده: منطق دهم درس 2 سال 97.ppsx حجم فایل: 1/17 مگابایت
منطق دهم درس3 سال97
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/07/23
فایل پیوست شده: منطق دهم درس 3 سال 97.ppsx حجم فایل: 1/16 مگابایت
فلسفه دوازدهم درس4
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/07/04
فایل پیوست شده: فلسفه دوازدهم درس 4.ppsx حجم فایل: 862/17 کیلو بایت
منطق دهم درس1 سال97
آپلود شده توسط: شهمیری در تاریخ 1397/07/04
فایل پیوست شده: منطق دهم درس1 سال97.ppsx حجم فایل: 4/85 مگابایت
جامعه شناسی یازدهم
آپلود شده توسط: خانم ابری در تاریخ 1396/09/04
فایل پیوست شده: سوالات جامعه شناسی درس 1 تا6 یازدهم.pdf حجم فایل: 73/45 کیلو بایت
جامعه شناسی یازدهم
آپلود شده توسط: خانم ابری در تاریخ 1396/09/04
فایل پیوست شده: سوالات جامعه یازدهم درس 1 تا10 اصفهان.pdf حجم فایل: 480/64 کیلو بایت
تکلیف نوروزی درس هندسه سوم ریاضی
آپلود شده توسط: خانم نیک پور در تاریخ 1395/12/21
فایل پیوست شده: امتحانات نهایی هندسه 2.rar حجم فایل: 3/00 مگابایت
نمونه سئول فارسی پایه دهم
آپلود شده توسط: موسوی در تاریخ 1395/09/30
فایل پیوست شده: 4_478288176557850747.pdf حجم فایل: 101/04 کیلو بایت
فارسی پایه دهم
آپلود شده توسط: خانم موسوی در تاریخ 1395/09/27
فایل پیوست شده: فارسی موسوی.pdf حجم فایل: 101/04 کیلو بایت
عربی سوم انسانی
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1395/09/14
فایل پیوست شده: سوم انسانی.rar حجم فایل: 3/91 مگابایت
عربی سوم عمومی
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1395/09/14
فایل پیوست شده: مطالب سوم عمومی.rar حجم فایل: 7/32 مگابایت
اسناد بالا دستی شامل سند تحول،برنامه درسی ملی،اهداف متوسطه و...
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1394/10/06
فایل پیوست شده: اسناد بالا دستی.rar حجم فایل: 4/69 مگابایت
انیمیشن های شیمی 1
آپلود شده توسط: خانم حسینی در تاریخ 1393/09/11
فایل پیوست شده: shimi1.rar حجم فایل: 442/44 کیلو بایت
انیمیشن های شیمی 2
آپلود شده توسط: خانم حسینی در تاریخ 1393/09/11
فایل پیوست شده: shimi2.rar حجم فایل: 2/40 مگابایت
انیمیشن های شیمی 3
آپلود شده توسط: خانم حسینی در تاریخ 1393/09/11
فایل پیوست شده: shimi3.rar حجم فایل: 352/58 کیلو بایت
تعیین فاصله کانونی لنز
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/11
فایل پیوست شده: تعیین فاصله کانونی لنز.swf حجم فایل: 67/99 کیلو بایت
تلسکوپ کاسگرین
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/11
فایل پیوست شده: تلسکوپ کاسگرین.swf حجم فایل: 72/54 کیلو بایت
نحوه عملکرد ذره بین
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/11
فایل پیوست شده: نحوه عملکرد ذره بین.swf حجم فایل: 72/21 کیلو بایت
آموزش فاکتور گیری
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/11
فایل پیوست شده: آموزش فاکتور گیری.swf حجم فایل: 81/84 کیلو بایت
حاصلضرب اسکالر با یک بردار
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/11
فایل پیوست شده: حاصلضرب اسکالر با یک بردار.swf حجم فایل: 89/32 کیلو بایت
آموزش تابع
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/11
فایل پیوست شده: آموزش تابع.swf حجم فایل: 149/55 کیلو بایت
جراحی زانو
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/08
فایل پیوست شده: جراحی زانو.swf حجم فایل: 1/50 مگابایت
موجودات میکروسکپی
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/08
فایل پیوست شده: موجودات میکروسکپی.swf حجم فایل: 3/54 مگابایت
از کوانتوم تا کهکشان
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/08
فایل پیوست شده: از کوچکترینذره(کوانتوم تا بزرگترین کهکشان.swf حجم فایل: 1/17 مگابایت
نرم افزار فرمول نویس استاد
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/08
فایل پیوست شده: نرم افزار فرمول نویس استاد.htm حجم فایل: 47/16 کیلو بایت
آموزش کامتاسیا
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/08
فایل پیوست شده: آموزش نرم افزار کامتاسیا.htm حجم فایل: 83/65 کیلو بایت
دسترسی به اطلاعات المپیاد شیمی
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/08
فایل پیوست شده: دسترسی به اطلاعات المپیاد شیمی.htm حجم فایل: 23/73 کیلو بایت
جراحی قلب
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/03
فایل پیوست شده: جراحی قلب.swf حجم فایل: 257/49 کیلو بایت
جراحی ساق پا
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/03
فایل پیوست شده: جراحی ساق پا.swf حجم فایل: 3/09 مگابایت
تشریح قورباغه
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/03
فایل پیوست شده: قورباغه.swf حجم فایل: 484/95 کیلو بایت
آشنایی با گروه های خونی
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/03
فایل پیوست شده: آشنایی با گروههای خونی.wmv حجم فایل: 2/37 مگابایت
حرکات مفاصل
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/03
فایل پیوست شده: حرکات مفاصل.swf حجم فایل: 835/83 کیلو بایت
آشنایی با انعقاد خون
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/09/03
فایل پیوست شده: آشنایی با نحوه انعقاد خون.wmv حجم فایل: 1/28 مگابایت
شیب خط
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/08/17
فایل پیوست شده: 3ff495e4-05f2-4e03-90ed-9f928beb7cb6.swf حجم فایل: 71/71 کیلو بایت
اثبات قضیه فیثا غورث با استفاده از قضیه فرشها
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/08/17
فایل پیوست شده: 81b09f35-3daf-439c-b338-065a2fb33481.swf حجم فایل: 59/54 کیلو بایت
نرم افزارجدول تناوبی
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/08/17
فایل پیوست شده: نرم افزار جدول تناوبی.htm حجم فایل: 32/64 کیلو بایت
ساختمان اتم
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/08/17
فایل پیوست شده: 407f5d94-f5f3-44fe-8970-c0a00e10eb3f.swf حجم فایل: 137/41 کیلو بایت
شکاف هسته اتم
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/08/17
فایل پیوست شده: be41c5ff-82ff-4909-b054-a2cc4b45b8e7.swf حجم فایل: 138/33 کیلو بایت
تجسم فضایی مکعب ها
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/08/17
فایل پیوست شده: c701154c-ed38-48a8-91c1-f70e6234d163.swf حجم فایل: 64/66 کیلو بایت
هدایت گرما
آپلود شده توسط: جلالی در تاریخ 1393/08/17
فایل پیوست شده: cdc03d76-9441-4e71-a1dc-497c4b380a67.swf حجم فایل: 70/76 کیلو بایت


آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

سلمان فارسی
33832090,33822400,33642064
خیابان سه راه افسریه-شهرک والفجر، فرعی هنرستان، کوچه فریدون محمدی
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.