آلبوم تصاویر
ادامه ...
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4
تصاویر مدرسه

به وب سایت سلمان فارسی خوش آمدید.

اولیای گرامی ، همکاران محترم،دانش آموزان عزیز
این دبیرستان برای سومین سال پیاپی درسال 97به عنوان ممتاز کشور در برنامه تعالی مدیریت در سطح کشور انتخاب گردید وهمچنین درسال 97 عنوان اول.افتخار اخذ تقدیرنامه های متعدد در رقابتهای ملی ، استانی ومنطقه ای را خدمت تمامی عزیزان همکار ودانش آموز واولیای محترم و خانواده بزرگ دبیرستان نمونه سلمان فارسی تبریک عرض می نماییم.
مراتب تجلیل خالصانه خودرا ازتلاشهای ارزنده انجمن اولیا ومربیان ، شورای دبیرستان، کارکنان پر تلاش ،اولیای گرامی ودانش آموزان سخت کوش این واحد آموزشی ابراز میداریم.
خدا را شاکریم که فضای همدلی وتعاون دربین کارکنان، دانش آموزان واولیا محیط را برای رشد، ارتقا ودست یابی به اهداف بلند مدت ورسیدن به چشم انداز مدرسه درراستای سند تحول بنیادین فراهم نموده است.دست تمامی شما عزیزان را جهت به ثمر نشستن اهداف این خانواده بزرگ میفشاریم .
مدیریت دبیرستان نمونه سلمان فارسی

دانش آموزان برتر
مبینا کلی وند
پایه دوازدهم تجربی کلاس 12-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/80
زهرا عباسپور
پایه دوازدهم انسانی کلاس 12-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/54
آیدا چشمه
پایه دوازدهم انسانی کلاس 12-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/32
آیدا عامری
پایه دوازدهم تجربی کلاس 12-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/54
محدثه بیاتی
پایه دوازدهم تجربی کلاس 12-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/38
مبینا خدری
پایه یازدهم ریاضی کلاس 11-1
نفربرترآزمونهای مهر وآبان98معدل18/44
زینب نیلاشی
پایه یازدهم تجربی کلاس 11-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/70
راضیه حاجی علی اکبری
پایه یازدهم تجربی کلاس 11-2
نفر اول آزمونهای مهر وآبان98 معدل19/27
معصومه پورمهدی
پایه یازدهم تجربی کلاس 11-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل19/03
فاطمه کیانی
پایه یازدهم انسانی کلاس 11-4
نفراول آزمونهای مهر وآبان98 معدل19/38
یگانه بهمنش نیا
پایه یازدهم ریاضی کلاس 11-1
نفر اول آزمونهای مهر وآبان98 معدل18/82
معصومه رحمتی
پایه یازدهم ریاضی کلاس 11-1
نفر برتر آزمونهای مهر وآبان98 معدل18/50
مهسا زرنوشه
پایه یازدهم تجربی کلاس 11-3
نفر اولآزمونهای مهر وآبان98 معدل19/19
زهرا نجفی
پایه یازدهم تجربی کلاس 11-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/79
سپیده تهوری
پایه یازدهم انسانی کلاس 11-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل19/36
مرضیه میرزایی
پایه یازدهم انسانی کلاس 11-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/48
زهرا کیانی
پایه یازدهم ریاضی کلاس 11-1
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/38
زهرا عنابستانی
پایه یازدهم ریاضی کلاس 11-1
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18
مریم نامنی
پایه یازدهم ریاضی کلاس 11-1
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/56
پرنیا فکور
پایه یازدهم تجربی کلاس 11-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/93
مهناز سید ابراهیمی
پایه یازدهم تجربی کلاس 11-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/89
ماهک ابراهیم پور
پایه یازدهم تجربی کلاس 11-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/72
نرگس آقاخانی
پایه یازدهم تجربی کلاس 11-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/40
محدثه بابایی
پایه یازدهم تجربی کلاس 11-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/21
نگین بحری زاده
پایه یازدهم تجربی کلاس 11-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/36
ملیکا حسنی
پایه یازدهم تجربی کلاس 11-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/09
زهرا محبی
پایه یازدهم تجربی کلاس 11-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18
ثمین قربان وند
پایه یازدهم تجربی کلاس 11-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/18
صبا جدیدی
پایه دوازدهم تجربی کلاس 12-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/05
راضیه شایگان راد
پایه دوازدهم تجربی کلاس 12-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/82
نگار اکبری
پایه دوازدهم انسانی کلاس 12-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/72
زهرا مددی
پایه دوازدهم انسانی کلاس 12-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/02
فاطمه مشایخی
پایه دوازدهم انسانی کلاس 12-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/72
مریم قنبرنژاد
پایه دهم انسانی کلاس 10-4
نفر اول آزمونهای مهر وآبان98 معدل19/66
کیمیا متو
پایه دهم تجربی کلاس 10-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل19/33
رقیه بسکی
پایه دهم انسانی کلاس 10-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/64
مهدیس ملک محمدی
پایه دهم تجربی کلاس 10-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/18
پرنیا نداف
پایه دهم انسانی کلاس 10-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/46
هستی فعله گری
پایه دهم انسانی کلاس 10-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/86
مبینا کار گر خیرآبادی
پایه دهم تجربی کلاس 10-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/49
فاطمه شوشتری
پایه دهم تجربی کلاس 10-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/66
سحر تاجیان
پایه دهم تجربی کلاس 10-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/05
بیتا عبادی
پایه دهم تجربی کلاس 10-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/82
فاطمه نورائیان
پایه دهم تجربی کلاس 10-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/93
سارا رضازاده
پایه دهم انسانی کلاس 10-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/77
مبینا موسوی
پایه دهم تجربی کلاس 10-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/66
محدثه الوانی
پایه دهم تجربی کلاس 10-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/30
کیمیا اصغری
پایه دهم تجربی کلاس 10-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/99
نیلوفر صادقیان
پایه دهم انسانی کلاس 10-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل19/14
یاسمن مهری
پایه دهم تجربی کلاس 10-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/28
ملیکا کارگرحاجی آبادی
پایه دهم تجربی کلاس 10-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/05
فاطمه حسن اوغلی
پایه دهم تجربی کلاس 10-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل19/13
نیروانا تمیزی
پایه دهم تجربی کلاس 10-2
نفر اول آزمونهای مهر وآبان98 معدل18/86
الهه عباسی
پایه دهم تجربی کلاس 10-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18
حانیه کمیجانی
پایه دهم تجربی کلاس 10-2
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/43
فاطمه دانیالی
پایه دهم تجربی کلاس 10-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل19/54
ستایش رستمی
پایه دهم تجربی کلاس 10-3
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/19
عسل صادقی
پایه یازدهم انسانی کلاس 11-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/28
نجمه رحیمی
پایه یازدهم انسانی کلاس 11-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/46
شادی حاجی محمدی
پایه یازدهم انسانی کلاس 11-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/45
ستایش یحیوی
پایه یازدهم انسانی کلاس 11-4
نفر برترآزمونهای مهر وآبان98 معدل18/31
متولدین این هفته
مهسا قنبری
شنبه 28 دی
تولدت مبارک!
مریم محمدی
یکشنبه 29 دی
تولدت مبارک!
زهرا پیروز فر
دوشنبه 30 دی
تولدت مبارک!
نجمه خوب نژاد
پنج شنبه 3 بهمن
تولدت مبارک!
آیدا چشمه
جمعه 4 بهمن
تولدت مبارک!
نگار قصاب
جمعه 4 بهمن
تولدت مبارک!
آخرین اخبار و رویدادها
روزشنبه 20 مهر ماه دانش آموزان کلاس دهم ریاضی ابه همراه معاون پرورشی وفناوری از نمایشگاه نانو واقع در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی دیدن نمودند. مشروح خبر ...

کلیه همکاران دبیرستان روز31 شهریور یکشنبه ساعت 12 ظهر از دبیرستان بتول آقا محمدی دیدن نمودند از همکاری پزسنل این دبیرستان صمیمانه سپاسگزاریم مشروح خبر ...

کلیه دانش آموزان کلاسهای دهم ویازدهم روز شنبه 13 مهر ماه به همراه کلیه دبیران از باغ موزه دفاع مقدس دیدن نمودند مشروح خبر ...

همکار گرامی سرکار خانم پورباقری درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت می گوییم وبرای آن مرحومه رحمت الهی برای شما وخانواده گرامی صبر وآرامش از درگاه خداوند متعال خواستاریم مشروح خبر ...

روز چهارشنبه 6 شهریور دانش آموزان پایه دوازدهم ویازدهم از ساعت 8 صبح تا ساعت15 از بهشت مادران دیدن کردند مشروح خبر ...

سایر خبرها ...
آمار بازدید وب سایت
کاربران آنلاین 1 نفر
بازدید امروز 38 نفر
بازدید دیروز 44 نفر
بازدید این هفته 82 نفر
بازدید این ماه 1542 نفر
بازدید کل 80451 نفر
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

سلمان فارسی
33832090,33822400,33642064
خیابان سه راه افسریه-شهرک والفجر، فرعی هنرستان، کوچه فریدون محمدی
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.